ลูกชิ้นทิพย์ Team Building “ก้าวไกล ไปด้วยกัน”
2 May 2016
|    2224 Views

คุณศราลี พรอำนวย ประธานกรรมการ พงษ์-ศรา กรุ๊ป จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จและสานสัมพันธ์ภายในองค์กร โดย เภสัชกรหญิงพีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ รับหน้าที่เทรนเนอร์และมาสเตอร์โค้ช ภายใต้หัวข้อ “Social communication” การสื่อสารพฤติกรรมสังคม       ณ ห้องประชุม บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

กิจกรรมช่วงเช้า ร่วมพูดคุยและปรับทัศคติ พฤติกรรม ตามหลักจิตวิทยา ส่วนในช่วงบ่าย เป็นภาคปฏิบัติ ละลายพฤติกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นทีม บรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนาเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน อบอุ่น เพราะเราคือครอบครัว “พงษ์-ศรา กรุ๊ป”