ลูกชิ้นทิพย์ ได้รับรางวัล โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ
13 September 2017
|    900 Views
แสดงความยินดีกับ ลูกชิ้นทิพย์ ได้รับรางวัล โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ
โดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม
ลูกชิ้นทิพย์ ได้รับรางวัล โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ
ลูกชิ้นทิพย์ ได้รับรางวัล โรงงานสีขาวในสถานประกอบกิจการ