ความภาคภูมิใจของ ลูกชิ้นทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนนึงใน โครงการOPOAI
15 September 2017
|    911 Views
? เป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ลูกชิ้นทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนนึงใน โครงการOPOAI พัฒนาศักยภาพคุณภาพของลูกชิ้นทิพย์ให้ได้รับมาตรฐานสู่สากล
“ลูกชิ้นทิพย์ มุ่งพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นหนึ่งในใจท่าน อย่างยั่งยืน”
ความภาคภูมิใจของ ลูกชิ้นทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนนึงใน โครงการOPOAI
ความภาคภูมิใจของ ลูกชิ้นทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนนึงใน โครงการOPOAI
ความภาคภูมิใจของ ลูกชิ้นทิพย์ ที่ได้เป็นส่วนนึงใน โครงการOPOAI