พบกับ!!! บูธลูกชิ้นทิพย์ในงาน แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ ได้ที่เซ็นทรัลเชียงราย วันที่ 13-16 กรกฎาคมนี้
12 July 2018
|    347 Views

  ชาวเชียงราย เรียงรายกันเข้ามา แฟรนไชส์ลูกชิ้นทิพย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ พบกันได้ที่ เซ็นทรัลเชียงราย บูธที่5 ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฏาคมนี้ นะครับ 

ลูกชิ้นทิพย์ ชาวเชียงราย เรียงรายกันเข้ามา สร้างงาน สร้างอาชีพ พบกันได้ที่ เซ็นทรัลเชียงราย ลูกชิ้นทิพย์ บูธที่5 ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฏาคมนี้นะครับ
ลูกชิ้นทิพย์ ชาวเชียงราย เรียงรายกันเข้ามา สร้างงาน สร้างอาชีพ พบกันได้ที่ เซ็นทรัลเชียงราย ลูกชิ้นทิพย์ บูธที่5 ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฏาคมนี้นะครับ
ลูกชิ้นทิพย์ ชาวเชียงราย เรียงรายกันเข้ามา สร้างงาน สร้างอาชีพ พบกันได้ที่ เซ็นทรัลเชียงราย ลูกชิ้นทิพย์ บูธที่5 ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฏาคมนี้นะครับ
ลูกชิ้นทิพย์ ชาวเชียงราย เรียงรายกันเข้ามา สร้างงาน สร้างอาชีพ พบกันได้ที่ เซ็นทรัลเชียงราย ลูกชิ้นทิพย์ บูธที่5 ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฏาคมนี้นะครับ