HAPPY MOTHER DAY !
9 August 2018
|    408 Views

“H A P P Y   M O T H E R   D A Y!”

เอาใจทุกครอบครัว กับ 2 โปรโมชั่นแห่งความสุข ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ !

ตั้งแต่วันที่ 11-25 สิงหาคม 2561

โปรโมชั่นที่ 1 :

รับลูกชิ้น 1 ไม้ใหญ่ ฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 80 บาท

โปรโมชั่นที่ 2 :

สินค้าใหม่ ให้ลองชิมฟรี รับลูกชิ้นแพ็ค ขนาด 100 กรัม ทันที เมื่อซื้อสินค้าครบ 100 บาท
ลูกชิ้นทิพย์
ลูกชิ้นทิพย์