กระบวนการจัดส่ง

ระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานสูง ปลอดภัย ไร้ฝุ่น ภายในรถจัดส่งเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนส่งถึงผู้บริโภค เราสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ด้วยรถจัดส่งของบริษัทมากกว่า 40 คัน เพื่อสนองนโยบายของบริษัท “ลูกชิ้นทิพย์ ขายง่ายได้ทุกที่ ส่งฟรีได้ทุกภาค”

ระบบการจัดส่ง พร้อมกระจายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศ

วางแผนการกระจายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ

ตรวจสอบและลำเรียงผลิตภัณฑ์ก่อนนำส่ง

รถทุกคันมีห้องควบคุมอุณหภูมิ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ “ลูกชิ้นทิพย์” สดใหม่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน