ภาคเหนือ

เซ็นทรัล สาขากาดหลวง เชียงใหม่
ท๊อปส์ สาขากาดสวนแก้ว เชียงใหม่
ท๊อปส์ สาขาแอร์พอร์ท เชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาหางดง เชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาเชียงราย เชียงราย
บิ๊กซี สาขาดอนจั่น (ล่าง) เชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาหางดง เชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาดอนจั่น (บน) เชียงใหม่
บิ๊กซี สาขาลำปาง ลำปาง
แม็คโคร สาขาเชียงราย เชียงราย
แม็คโคร สาขาลำพูน ลำพูน
โลตัส สาขาเชียงของ เชียงราย
โลตัส สาขาอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
โลตัส สาขาพระยาเม็งราย เชียงราย
โลตัส สาขาแม่จัน เชียงราย
โลตัส สาขาแม่สาย เชียงราย

โลตัส สาขาพาน เชียงราย
โลตัส สาขาจอมทอง เชียงใหม่
โลตัส สาขาบ่อสร้าง เชียงใหม่
โลตัส สาขาแม่แตง เชียงใหม่
โลตัส สาขาสันทราย เชียงใหม่
โลตัส สาขาเถิน ลำปาง
โลตัส สาขาป่าซาง ลำพูน
โลตัส สาขาคำเที่ยง (บน) เชียงใหม่
โลตัส สาขาฝาง (ฟู้ด) เชียงใหม่
โลตัส สาขาหางดง ชั้นบน เชียงใหม่
โลตัส สาขาหางดง ชั้นล่าง เชียงใหม่
โลตัส สาขาฝาง 2 (หน้าห้าง) เชียงใหม่
โลตัส สาขารวมโชค เชียงใหม่
โลตัส สาขาคำเที่ยง (ล่าง) เชียงใหม่