ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บิ๊กซี สาขากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
ท๊อปส์ สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
บิ๊กซี สาขากระนวน ขอนแก่น
บิ๊กซี สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
แม็คโคร สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
โลตัส สาขาขอนแก่น ขอนแก่น
โลตัส สาขาตำบลหนองไผ่ ขอนแก่น
โลตัส สาขาเมืองพล ขอนแก่น
โลตัส สาขากระนวน ขอนแก่น
โลตัส สาขาน้ำพอง ขอนแก่น
โลตัส สาขาหนองสองห้อง ขอนแก่น
โลตัส สาขาชนบท ขอนแก่น
โลตัส สาขาเขาสวนกวาง ขอนแก่น
บิ๊กซี สาขาภูเวียง ขอนแก่น
โลตัส สาขาเทพสถิต ชัยภูมิ
โลตัส สาขานายางกลัก ชัยภูมิ
บิ๊กซี สาขานครพนม นครพนม
โลตัส สาขาธาตุพนม นครพนม
โลตัส สาขานครพนม นครพนม
โลตัส สาขาศรีสงคราม นครพนม
โลตัส สาขาบ้านแพง นครพนม
โลตัส สาขาท่าอุเทน นครพนม
บิ๊กซี สาขานครราชสีมา นครราชสีมา
บิ๊กซี สาขาโนนสูง นครราชสีมา
บิ๊กซี สาขาประทาย นครราชสีมา
บิ๊กซี สาขา สี่คิ้ว นครราชสีมา
โลตัส สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา
โลตัส สาขาปักธงชัย นครราชสีมา
โลตัส สาขาแก้งสนามนาง นครราชสีมา
โลตัส สาขาพระทองคำ นครราชสีมา
โลตัส สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา
บิ๊กซี สาขาห้วยแถลง นครราชสีมา

บิ๊กซี สาขาโซ่พิสัย บึงกาฬ
โลตัส สาขาปากคาด บึงกาฬ
โลตัส สาขาเซกา บึงกาฬ
โลตัส สาขาพรเจริญ บึงกาฬ
โลตัส สาขาบึงกาฬ บึงกาฬ
บิ๊กซี สาขาประโคนชัย บุรีรัมย์
แม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
โลตัส สาขาลำปลายมาศ บุรีรัมย์
บิ๊กซี สาขามหาสารคาม มหาสารคาม
บิ๊กซี สาขาโกสุมพิสัย มหาสารคาม
โลตัส สาขามหาสารคาม มหาสารคาม
โรบินสัน สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
โลตัส สาขามุกดาหาร มุกดาหาร
แม็คโคร สาขายโสธร ยโสธร
โลตัส สาขาเลิงนกทา ยโสธร
โลตัส สาขาป่าติ้ว ยโสธร
โลตัส สาขากุดชุม ยโสธร
บิ๊กซี สาขาร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
โลตัส สาขาสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
แม็คโคร สาขาเลย เลย
โลตัส สาขาด่านซ้าย เลย
แม็คโคร สาขาศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
โลตัส สาขากันทรารมย์ ศรีสะเกษ
โลตัส สาขาขุนหาญ ศรีสะเกษ
บิ๊กซี สาขาสกลนคร สกลนคร
โลตัส สาขาสว่างแดนดิน สกลนคร
โลตัส สาขาสกลนคร สกลนคร
โลตัส สาขาพังโคน สกลนคร
โลตัส สาขาคำตากล้า สกลนคร
โลตัส สาขาอากาศอำนวย สกลนคร
โลตัส สาขารัตนบุรี สุรินทร์
บิ๊กซี สาขาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
ท๊อปส์ สาขาอุดรธานี อุดรธานี
บิ๊กซี สาขาอุดรธานี อุดรธานี

บิ๊กซี สาขาน้ำโสม อุดรธานี
โลตัส สาขานาดี อุดรธานี
โลตัส สาขาไชยวาน อุดรธานี
โลตัส สาขาหนองหาน อุดรธานี
โลตัส สาขาบ้านดุง อุดรธานี
โลตัส สาขาเพ็ญ อุดรธานี
โลตัส สาขาวังสามหมอ อุดรธานี
โลตัส สาขาอุดรธานี อุดรธานี
บิ๊กซี สาขาตระการพืชผล อุบลราชธานี
แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี อุบลราชธานี
โลตัส สาขาเดชอุดม อุบลราชธานี
โลตัส สาขาพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
โลตัส สาขาตระการพืชผล อุบลราชธานี
โลตัส สาขาเขื่องใน อุบลราชธานี
โลตัส สาขาน้ำยืน – อุบล อุบลราชธานี
โลตัส สาขาม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
โลตัส สาขาบุณฑริก อุบลราชธานี