ภาคใต้

บิ๊กซี สาขากระบี่ กระบี่
โลตัส สาขากระบี่ กระบี่
โลตัส สาขาอ่าวลึก กระบี่
โลตัส สาขาคลองท่อม กระบี่
โลตัส สาขากระบี่ทาวน์ กระบี่
โลตัส สาขาลำทับ กระบี่
โลตัส สาขาเขาพนม กระบี่
โลตัส สาขาเหนือคลอง กระบี่
บิ๊กซี สาขาชุมพร ชุมพร
แม็คโคร สาขาชุมพร ชุมพร
โลตัส สาขาทุ่งตะโก ชุมพร
โลตัส สาขาท่าแซะ ชุมพร
โลตัส สาขาตรัง ตรัง
โลตัส สาขากันตัง ตรัง
โลตัส สาขาย่านตาขาว ตรัง
โลตัส สาขาห้วยยอด ตรัง
โลตัส สาขารัษฎา ตรัง
โลตัส สาขาทุ่งสง นครศรีธรรมราช
โลตัส สาขาปากพนัง นครศรีธรรมราช
บิ๊กซี สาขาพังงา พังงา
บิ๊กซี สาขาตะกั่วป่า พังงา
โลตัส สาขาตะกั่วป่า พังงา
โลตัส สาขาตลาดบางม่วง พังงา
โลตัส สาขาโคกกลอย พังงา

แม็คโคร สาขาพัทลุง พัทลุง
โลตัส สาขาพัทลุง พัทลุง
โลตัส สาขาแม่ขรี พัทลุง
โลตัส สาขาป่าพยอม พัทลุง
โลตัส สาขาควนขนุน พัทลุง
โลตัส สาขาภูเก็ต ภูเก็ต
โลตัส สาขาฉลอง ภูเก็ต
โลตัส สาขาเจ้าฟ้า (ภูเก็ต) ภูเก็ต
โลตัส สาขาลากูน่า (เชิงทะเล) ภูเก็ต
บิ๊กซี สาขาระนอง ระนอง
แม็คโคร สาขาระนอง ระนอง
บิ๊กซี สาขาระโนด สงขลา
บิ๊กซี สาขาหาดใหญ่ 2 สงขลา
แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ สงขลา
โลตัส สาขาสงขลา สงขลา
โลตัส สาขาสะเดา สงขลา
โลตัส สาขาบ้านนา สีทอง สงขลา
โลตัส สาขาควนเนียง สงขลา
โลตัส สาขาคลองแห สงขลา
โลตัส สาขาจังโหลน สงขลา
โลตัส สาขารัตภูมิ สงขลา
โลตัส สาขาคลองแงะ สงขลา
โลตัส สาขานาทวี สงขลา
บิ๊กซี สาขาสตูล สตูล
โลตัส สาขาสตูล สตูล
โลตัส สาขาละงู สตูล

ท็อปส์ สาขาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
บิ๊กซี สาขาเกาะพะงัน (เกาะพะงัน) สุราษฎร์ธานี
บิ๊กซี สาขาบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาเฉวง (เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาเวียงสระ สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาแหลมดิน สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาหน้าทอน (เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาเกาะพงัน (เกาะพงัน) สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาพุนพิน สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาพระแสง สุราษฎร์ธานี
โลตัส สาขาหาดละไม (เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี